Oavsett om man själv varit en del av nationslivet eller inte, så är det ingen tvekan om att studenterna och nationerna är en viktig del av universitetsstaden Uppsala och sätter sin prägel på staden. Nationerna har centralt placerade byggnader och en intressant historia. Vår vandring går förbi Uppsalas alla 13 nationer och det ges lite information och kuriosa om var och en. Under vandringen informeras även om nationsväsendets uppkomst och om vilka hedersledamöter nationerna har. Det berättas även om den inte helt kända historien bakom grundandet av Uppsala universitet.

Det här är några av de frågor, som kommer att besvaras under vandringen:

 • Vilken är bakgrunden till att studentnationerna bildades?
 • Vad finns det för samband mellan Papa Sisto och universitetet?
 • Vem var Jakob Ulvsson?
 • Vad symboliserar statyerna på universitetshusets fasad?
 • Vilken är bakgrunden till den akademiska kvarten?
 • Vid vilken nation var Tage Danielsson hedersledamot?
 • Varför var det stopp i ventilationen på Västgöta nation?
 • Vid vilken nation var Gösta Knutsson förste kurator?
 • Vem var Betty Pettersson?
 • Vilken är den största respektive minsta nationen?
 • Vid vilken nation var Ulf Peder Olrog aktiv?
 • Vad har ”Mikroskopförvaltaren” för uppgifter?
 • På vilken nation åkte man brödback nedför järntrappan?
 • Vad är ”Glasblåsarna”?
 • Vilken nation har en ”Falukorvsbal”?
 • Vad är det för ”vingar” på V-Dalas nationshus och vad symboliserar de?
 • Vilken är den äldsta nationsbyggnaden?
 • Vad finns det för koppling mellan Östgöta nation och Brigitte Bardot?
 • Varför byggde man igen pelarsalen under V-Dala nation?