Inriktningen är främst att visa på fina delar av Södermalm. Jag visar och berättar även en del, som kanske inte alla känner till.

Det här är några av de frågor, som kommer att besvaras under vandringen:

  • Var finns Skvallertanterna?
  • Varför heter det Stora Mejtens Gränd?
  • Var skrev Ulf Lundell romanen ”Jack”?
  • Varför heter det Tjärhovsgatan?
  • Var bodde Per Anders Fogelström?
  • Varför heter det Sista Styverns trappor?
  • Vem var Anna Lindhagen?
  • Var ligger den skrivarlya Hasse & Tage använde?
  • Varför heter det Vita Bergen?