Under åren 1906-53 hade vi spårvagnstrafik i Uppsala. Det finns ingen spårvagnsräls kvar i centrala Uppsala, men det finns en hel del andra rester kvar efter trafiken. Vi går längs delar av några av de gamla spårvagnslinjerna och ser vilka rester vi hittar.

Det här är några av de frågor, som kommer att besvaras under vandringen:

 • Var låg den sydligaste hållplatsen?
 • Vad var det för färg på spårvagnarna?
 • Vad finns det för koppling mellan Strandbergska huset vid Stora torget och spårvagnstrafiken?
 • Vad är väggrosetter och vad hade de för funktion?
 • Vad hände med vagnhallen på Dalgatan?
 • Vad finns det för koppling mellan Haglunds bro och spårvagnstrafiken?
 • Varför har huset rundat hörn?
 • Varför gick inte spårvagnarna upp för Carolinabacken?
 • Hur mycket pengar avsattes för underhållet av spårvagnstrafiken?
 • Hur lång tid tog det från den första diskussionen tills spårvagnstrafiken startade?
 • Vad har Kandelabern på Stora torget med spårvagnstrafiken att göra?
 • Vilken sträckning tog spårvagnarna från Stora torget till Sysslomansgatan?
 • Var finns den enda bevarade kontaktledningsstolpen efter den gamla spårvagnstrafiken?
 • Varför upphörde spårvagnstrafiken?