BILDFÖRELÄSNINGAR
Om lokal, dator och övrig utrustning finns, kan jag i Uppsala och dess närhet och i centrala delar av Stockholm även ha bildföreläsningar med olika teman. De bildföreläsningar jag kan erbjuda är:

OM DE OLIKA STADSVANDRINGARNA I UPPSALA OCH I STOCKHOLM
Man ser samma saker och får samma information som när man går en fysisk vandring

UPPSALA MED NYA ÖGON
Även om man har bott länge i Uppsala finns det alltid nya saker att upptäcka. Var är bilden tagen, vad föreställer den och vilken historia kan den berätta?

DOLDA RUM I UPPSALA
Hur ser det ut inne i olika hus, utrymmen och på olika innergårdar i Uppsala? Vi får se hur det ser ut inne i bl a Strandbergska huset, Humanistiska teatern, Galleri London, Bastion Styrbiskop, Tornpelles rum i Domkyrkotornet, Slottsvinden och Södra tornet i Slottet

DOLDA RUM I STOCKHOLM
Hur ser det ut inne i olika hus, utrymmen och på olika innergårdar i Stockholm? Vi får se hur det ser ut inne i bl a Anckarströms fängelsehålor, Storkyrkotornet, Gamla Riksarkivet, Riddarhuset, apotek med gammal inredning kvar, Bellmanshuset på Urvädersgränd och Riksdagsbibioteket

OM OLIKA RESOR JAG GJORT
Jag tycker om att resa och att fotografera. Jag har besökt ca 75 länder. Både lite mer ovanliga ställen, som t ex Nordkorea, Centralasien, Myanmar, Iran, Centralamerika och Nepal som de flesta länderna i Europa. Jag har även åkt Transsibiriska järnvägen