Det går många broar över Fyrisån och varje bro har sin historia. Vi får veta mer om de nio broarna från Islandsbron till Eddaspången.

Det här är några av de frågor, som kommer att besvaras under vandringen:

 • Var låg Malins brygga och varför hette den så?
 • Vad finns det för koppling mellan Haglunds bro och Islandsbron?
 • Varför heter bron Islandsbron?
 • Vad har Islandsbron hetat tidigare?
 • Vad finns det för koppling mellan Carl von Linné och Kvarnbron?
 • Vad var Svartbäcksgubbar för något?
 • Vad står årtalet på Nybron för?
 • Vad är det för inbuktning i åmurens östra sida strax norr om Islandsbron?
 • Var låg Lilla Munkbron?
 • Vad har landshövding Johan George Lillienberg med Dombron att göra?
 •  Varför hette S:t Olofsgatan tidigare Järnbrogatan?
 • Hur kom Haglunds bro till och varför heter den så?
 • Vad fanns tidigare, där Haglunds bro finns i dag?
 • Vilken bro hette tidigare Prins Carls bro?